Patsiendile

  • Esimesel haigestumise päeval nõustab teid telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab teile seejärel sobiva aja pereõe või arsti vastuvõtule.
  • Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust töölt puudumise esimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele vormistada ei saa. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised
  • Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb end alati eelnevalt registreerida. 
  • Mitme pereliikmega arstile tulles palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele.
  • Vastuvõtule mitteilmumisest palume kindlasti eelnevalt teatada.
  • Korduvretsepte pikendatakse kolme tööpäeva jooksul.
  • Analüüse saab anda kl 8.00 – 15.00.
  • Perearstikeskuse töövälisel ajal saab nõu telefonitsi PEREARSTINÕUANDE TELEFONILT 1220